ท่านประธานนักเรียนจะทำตามกฏห้ามเรื่องโรแมนติกได้ไหมนะ