บันทึกความพยายามของคุณหนูผู้กลับชาติมาเกิด – ฉันจะโดนลงโทษอย่างสมศักดิ์ศรีให้ดู!