ปะป๋าหมาป่ากับลูกหมาของเขา The wolf that picked something up