ผมใช้ชีวิตอยู่กับผี และเธอจะไปสู่สุคติในอีกหนึ่งปี