พอดีไปชื้อทาสยักษ์มา แต่แม่มแข็งแกร่งจนอยากจะโยนทิ้ง..