ภารกิจธรรมดาที่ต้องช่วยผู้กล้าเอาชนะจ้าวปีศาจจากเงามืด