สะกดจิตอาจารย์ให้ทำตามคำสั่ง Hypnotising My Master To Do What I Say