อดีตผู้กล้าตอนนี้เหลือแต่กระดูก[Mukashi Yuusha de Ima wa Hone ]