เกิดใหม่ทั้งที ดันมีชะตากรรมที่ต้อง「ตายทันที」!? ธงหายนะอย่างนี้ต้องเลี่ยงให้ได้ค่ะ!