เกิดใหม่ในครอบครัวยากจนทั้งทีก็ต้องทำอิฐเอาไปสร้างปราสาทสิ