เรื่องราวของเจ้าแมวที่ไปเกิดใหม่ ณ โลกที่ไม่มีแมว !