เรื่องราวของเหล่าสาวมนุษย์สัตว์ บันทึกประสบการณ์ตรงของการอยู่ในต่างโลก