เรื่องราวเกี่ยวกับอันธพาลที่อยากทำเรื่องเลวร้ายกับเอลฟ์