เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสมัยเด็กของผมที่ชอบใช้คำแสลงล้าสมัย